• Implant (Diş Ekme)

  Implant Implant, eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen ve doku dostu olan titanyum vb. değerli maddelerden yapılan üstün teknoloji ürünü yapay diş kökleridir.

  Günümüzde doğal dişlere en iyi alternatif çözüm getiren tartışmasız sistemlerin ilkidir. Dişleri fonksiyon, estetik ve anatomik olarak en ideal taklit edebilen implant sistemleri sıklıkla kullanılır hale gelmiştir.

  Gerek tek diş eksikliklerinde gerekse fazla diş kayıplarında implant sistemleri estetiğin sağlamlıkla birlikte kazanımında vazgeçilmez unsurlar olmuşlardır. Özellikle arka bölgedeki son dişlerin kayıplarında ortaya çıkan ve köprü gibi küçük, kullanımı kolay protezlerin yapılamayıp daha büyük damakları içine alan hareketli protezlerin kullanımına en iyi alternatif çözüm olmaları en büyük estetik avantajlarıdır.

  Birçoğumuzun korkulu rüyası haline gelen damak protez kullanma zorunluluğudur. Takıp çıkartılabilen bu büyük hacimli protezlerle konuşurken ağızdan çıkabilir endişesini taşımak, gülümserken bağlantı metallerinin estetik olmayan görünümü, yemek davetlerinde karşılaşılabilecek olumsuz tecrübelerden sakınma zorunluluğu, iletişim ve özgüven duyusunu kaybetmeye neden olmaktadır. 21.yüzyılda dişhekimliği araştırmalarında büyük önem taşıyan implant sistemleri hareketli damak protezlerinden kurtulma şansını bizlere tanıyor artık…

  https://plus.google.com/+ADCAlfaDental 6462 5

  Günümüzde kullanılan dental implantların neredeyse tamamı titanyum esaslıdır. Titanyum doğada reaktif olarak bulunur. Birlikte kullanıldığı maddeye kolayca uyum sağladığı için, vücudun normalde yabancı maddelere karşı geliştirdiği iltihabi veya alerjik reaksiyonlar titanyum ile gerçekleşmez. Bilinen en doku dostu materyal olan titanyum, modern tıpta vücuda yerleştirilen metal esaslı yapıların tamamının yapımında kullanılır.

  https://plus.google.com/+ADCAlfaDental 5780 5

  Ağzındaki diş eksikliklerinin giderilmesini isteyen ve bazı kriterlere sahip olan herkese implant yapılabilir. Bu kriterlerden biri eksik diş veya dişlerin olduğu bölgedeki kemiğin durumudur. Implantın sağlam ve sağlıklı olarak yerleşip tutunabilmesi için bu bölgede yeterli kemik yüksekliği bulunmalıdır. Ayrıca hastanın ağız bakımı iyi olmalı, dişeti problemleri ve iyileşmeyi olumsuz etkileyecek bir rahatsızlığı bulunmamalıdır. Dental implant uygulamaları için üst yaş sınırı yoktur. Alt sınır ise büyüme ve gelişimin tamamlandığı yıllardır.


  Implant uygulamaları için en önemli kriter, yerleştirilmesi planlanan bölgede yeterli miktar ve kalitede kemik dokusunun bulunmasıdır. Ayrıca bazı anatomik oluşumların implant yerleştirilmesini engeller konumda olmaması gerekir. (Bölgenin implant yerleştirilmesine uygun hale getirilmesi için uygulanan rejeneratif ve rekonstüktif, ileri implantoloji teknikleri ile ilgili doktorunuzdan detaylı bilgi edinebilirsiniz.)

  https://plus.google.com/+ADCAlfaDental 5778 5

  İlk uygulamaları yaklaşık 30 yıl öncesine dayanan dental implantoloji, doğru planlama, kusursuz sterilizasyon ve cerrahi teknik, mükemmel protetik uygulama ile biraraya geldiğinde %95 başarı ile uygulanan, güvenilirliğini ispat etmiş bir yöntemdir. Avantajlarını şöyle sıralayabiliriz:


  •  Klasik köprü protezlerinde komşu dişlerin küçültülmeleri sonucu dişlerde oluşan hasar, implant uygulamalarında önlenmiş olur.

  •  Sabit protez yaptırma şansını kaybederek, hareketli proteze mahkum olan bireyler, implant uygulamaları sayesinde sabit dişlere sahip olabilirler.

  •  Üst çene total dişsizlik vakalarında, total protezin (damak) implantla desteklenmesi sayesinde damağı tamamen örtmeyen dolayısı ile bulantıya yol açmayan, tat kaybına neden olmayan daha sağlıklı protez uygulamaları yapılabilir.

  •  Silikleşmiş çene kemiği nedeni ile protezleri ağızlarında aşırı oynayan ve bu nedenle rahat fonksiyon göremeyen hatta konuşamayan bireylerin protezleri implant destekli hale getirilerek stabil kılınabilir.

  •  Diş çekimini takiben çene kemiklerinde oluşan rezorbsiyon (erime) implant uygulamaları sonrasında önemli miktarda önlenmiş olur.

  •  İyi fonksiyon görebilen, çok daha estetik sonuçlar elde edilen protezler ile bireyler her istediklerini yiyebilir, özgürce gülebilir, kahkaha atabilir, öpüşebilir, yeniden kazandıkları özgüvenleri ile belki de ihmal ettikleri sosyal hayatlarını doya doya yaşayabilirler.

  https://plus.google.com/+ADCAlfaDental 5777 5

  Dental implant uygulamalarında başlangıç-bitiş dönemi arasında 6-12 hafta gibi bir süreye ihtiyaç duyulur. Rejeneratif ve rekonstrüktif tekniklerin gerektiği vakalarda bu süre iki katına kadar çıkabilir. (Son yıllarda yürütülen araştırmalarda elde edilen bulgular ışığında, bazı özel durumlarda implantın yerleştirilmesini takiben aynı gün üzerine protetik yapının yerleştirilebileceği anlaşılmıştır. ‘İmmediat yükleme olarak adlandırılan bu konsept ile ilgili olarak diş doktorunuzdan daha detaylı bilgi alabilirsiniz.)

  Dental implant uygulamaları, klasik protez uygulamalarına göre daha pahalı uygulamalardır. Implant satın alınırken ödenen ücretin önemli bir kısmı tüm dünyada bu konuda yoğun bir şekilde yürütülen çalışmalara harcanmaktadır. Çok araştırılmamış, sisteminin kusursuzluğunu iyi sorgulamamış implant markaları daha ucuz olsa da güvenilirlikleri tam değildir.

  https://plus.google.com/+ADCAlfaDental 5777 5

  Dental implant uygulamasının ilk aşaması, implantın çene kemiği içerisine yerleştirilmesidir. Tamamen dişeti altında bırakılan implantın kemik ile kaynaşması (osteointegrasyon) için geçmesi gereken süre 6-12 haftadır. Bu sürenin tamamlanmasından sonra ikinci aşamada çok küçük bir müdahale ile implantı örten dişetine 3-4 mm çapında bir kapak açılarak implantın üstüne yapay dişlere destek olacak küçük metal destekler yerleştirilir. Dişetinin şekillenmesi için geçen 1-2 hafta sonrasında ölçü alınarak rutin protez işlemlerine başlanabilir.

  https://plus.google.com/+ADCAlfaDental 5776 5

  Dental implantlar, implant başına ortalama 20 dakika süren, hastanın uyutulmadığı, lokal anestezi kullanılarak gerçekleştirilen müdahalelerle yerleştirilir. Bu amaçla bölgedeki herhangi bir dişe yapılacak basit bir dolgu için kullanılan lokal anestezik aynı miktarda tatbik edilir.

  İŞLEM TAMAMEN AĞRISIZDIR

  (Kliniğimizdeki tüm uygulamalarda olduğu gibi implant uygulamalarında da genel anestezi veya bilinçli sedasyon seçeneklerini tercih edebilirsiniz.)

  https://plus.google.com/+ADCAlfaDental 5775 5

  İmplant operasyonu, dokular üzerinde basit bir diş çekimi ile hemen hemen aynı etkiye sahiptir. Yerleştirilen implantın aşırı yükten korunması için bir kaç gün boyunca daha yumuşak besinler ve sıvı gıdalarla beslenmek gerekebilir. Bu konuda gerekli uyarıları dişhekiminiz yapacaktır.

  https://plus.google.com/+ADCAlfaDental 5
 • Implantlar ve Protezler

  Günümüzde diş implantları, tartışmasız olarak doğal dişlere en iyi alternatiftir. 
  Geleneksel köprü ve protezlere göre daha iyi konuşma ve çiğneme fonksiyonu sağlarken, yüzünüzde doğal bir görünümü de beraberinde getirir.
  Bugün implantın, 21. yüzyılda üzerinde en çok çalışılacak olan diş tedavi şekli olduğu anlaşılmaktadır. Doğru teşhis, yeterli bilgi, tecrübe ve ekipmanla uygulandığında diş implantı, hasta ve hekim açısından olağanüstü başarılı sonuçlar verebilen bir tedavi şeklidir.

  https://plus.google.com/+ADCAlfaDental 5

  a) Alt çenede tamamen dişlerini kaybedip protez taşıyan hastalar: Bu hastalar protezin hareketine bağlı olarak sürekli ağrıdan (vuruk) ve iyi çiğneyememekten şikayetçidirler. Bu şikâyet zaman içinde proteze destek olan kemik dokunun erimesi ile daha da artar hale gelir. Bu tip hastalarda implant tedavisi yukarıdaki tüm şikâyetleri ortadan kaldırdığı gibi kemiğin erimesini de durdurmaktadır.

  b) Üst çenede tamamen dişlerini kaybedip protez taşıyan hastalar: Üst protezler alt çene protezlerine oranla daha stabil olsalar da protezin damağı kapatan tasarımı tat alma duygusunu azaltıp mide bulantısına neden olabilmektedir.


  c) Alt ya da üst çenede dişlerinin bir kısmını kaybetmiş hastalar: Bu hastaların şikâyeti kancalarla tutunan protezin çirkin görüntüsü, ya da köprü yapılabilmesi için sağlam dişlerini kestirme zorunluluğu olarak sayılabilir. 

  ya da üst çenede dişlerinin bir kısmını kaybetmiş hastalar / Tek dişini kaybetmiş hastalar
  d) Tek dişini kaybetmiş hastalar: Bu hastalar tek bir dişin restorasyonu için en az komşu iki dişi feda etmek zorunda olan hastalardır. Tek bir implant'ın yerleştirilmesi komşu dişleri kurtardığı gibi daha estetik ve fonksiyonel sonuçların ortaya çıkmasına da neden olur.

  https://plus.google.com/+ADCAlfaDental 5
 • Sinüs Lifting (Kaldırma)

  Üst çenelerde, dişlerin hemen üstünde bulunan anatomik boşluklara maksiller sinüs adı verilir. Maksiller sinüsler hayat boyu büyümelerini sürdürürler.

  Sinüslerin hacmindeki artış, üst çenelerdeki kemik hacminde azalmaya yol açar. Fizyolojik olarak kabul edilebilecek bu kemik kayıpları, implant uygulamalarına olanak tanımayacak boyutlara ulaşabilir. 

  Bu durumda, eğer imlant terapisi uygulanacaksa, Sinüs Lifting adı verilen, sinüslerin hacmini azaltıp, kemik hacmini artırmaya yönelik özel bir cerrahi müdahale uygulanmalıdır. 

  Hastanın isteğine göre lokal ya da genel anestezi altında uygulanabilen bu operasyon ile çene kemiği ile sinüs mukozası arasına kemik partikülleri yerleştirilir ve takip eden altı aylık sürede kemik oluşumu beklenir. 

  Bu amaçla hastanın kendi vücudundan alınacak kemikler kullanılacağı gibi, kemik bankalarından elde edilecek kemik ya da inorganik materyaller de kullanılabilir. Kemik oluşumu tamamlandıktan sonra ise rutin implant uygulamalarına geçilir.

  https://plus.google.com/+ADCAlfaDental 5770 5
 • Kemik Ogmentasyon Operasyonu

  Diş çekimlerinden sonra, uzun dönemde karşılaşılan en büyük problemlerden biri çene kemiklerinde görülen erimedir. Diş kayıplarının tedavisi, implant uygulamaları ile giderilecekse kemik yüksekliği ve hacmi daha da önem kazanır.
Implant uygulaması, belirli yükseklikte ve kalınlıkta kemik varlığını gerektirir.


  Erken yaşta diş kayıpları ya da yoğun dişeti iltihabı sonucu kemik hacminde oluşan azalmaları kemik onarımları ile giderilebilir. 
Bu onarımlar, hastaların kendi vücutlarından alınan kemik ile gerçekleştirilebildiği gibi, inorganik materyaller de aynı amaçla uygulanabilir.

  https://plus.google.com/+ADCAlfaDental 5770 5

Biz Sizi Arayalım

Lütfen Resimde Gördügünüz Rakamı Giriniz