Halk dilinde Narkoz diye bilinen Genel Anestezi başlıca 3 grup ilaç kombinasyonu ile sağlanır.
• Hipnotik ilaçlar yardımı ile,
• Narkotik Analjezikler ile,
• Kas gevşetici ilaçlar ile,
Genel anestezinin devamı ise solutulan Oksijen / hava veya Oksijen / Azot Protoksit karışımı ve ayrıca Volatıl ajanlar (Sevorane vb.) gibi gazlar ile sağlanır.

https://plus.google.com/+ADCAlfaDental 3144 5

Komplikasyonları minimize etmenin birinci kuralı hastanın Pre-op (Ameliyat öncesi) Anestezi Muayenesinin detaylı bir şekilde yapılmasına bağlıdır. Tıptaki son zamanlardaki gelişmelerle Anestezide kullanılan ilaçların yan etkileri oldukça az olup, vücuttan hızla atılırlar. Ayrıca günümüzde mevcut medikal teknoloji ile gerek anestezi cihazları, gerek hasta monitorizasyonu ile hastaların tüm vital bulguları çok yakından takip edilebilmektedir. Bu nedenlerden dolayıdır ki, anesteziye (genel veya sedasyon) bağlı komplikasyonlar oldukça nadirdir. Hastaların en az 8 saat aç (Oruçlu gibi) olmaları, anestezi komplikasyonlarının yaşanmaması için mutlaka uyulması gereken en önemli kuraldır.

https://plus.google.com/+ADCAlfaDental 3144 5

Hastanemize gelen hastalar önce yapılacak olan diş tedavileri, ilgili bölümlerde planlandıktan sonra Pre-op anestezi muayeneleri yapılır. Anestezi Muayenesinde öncelikle hastanın detaylı öz geçmişi (daha önceden geçirdiği ameliyat veya hastalıklar, sürekli kullandığı ilaçlar vb.) öğrenilip, fiziki muayenesi yapılır. Gereken tetkikler yapıldıktan sonra da Ameliyat randevusu verilir.

https://plus.google.com/+ADCAlfaDental 3144 5

• ASA-I (Herhangi bir sağlık sorunu olmayan ve Anestezi riskleri en az olan hastalardır.)
• ASA-II ( Hafif bir rahatsızlığı olan Diyabet ve Hipertansiyon gibi, ancak hayatı fonksiyonlarını etkilememiş olan hasta grubu)
• ASA-III( Kalp yetmezliği, Solunum yetmezliği gibi hayatı fonksiyonları etkilenmiş ve anestezi riski yüksek olan Hasta grubu)
• ASA -IV ( ileri derecede kalp, karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği olan hasta grubu)

https://plus.google.com/+ADCAlfaDental 5

ASA-I ve ASA-II çocuk ve Erişkin hastaları 5 grupta inceleyebiliriz.
• 4 yaşından küçük çocuklar- bu grup çocukların ikna yolu ile diş tedavileri oldukça güçtür.
• Gelişim geriliği olan çocuk veya erişkinler
• İleri derecede fobisi (Korku) olan erişkin hastalar
• Genel Anestezi gerektiren cerrahi girişimler (Kemik grefti, Kemik kisti vb.)
• Lokal anestezi ile tek seansta yapılması mümkün olmayan birçok cerrahi işlemin kısa sürede (2–3 saat) genel anestezi altında yapılmasını isteyen hasta grubu.

Diş tedavilerinizde korkularınızı geride bırakın.
Bilinçli Sedasyonla Tanışın...
Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın.

https://plus.google.com/+ADCAlfaDental 2744 5

Biz Sizi Arayalım

Lütfen Resimde Gördügünüz Rakamı Giriniz